Bowling Strečno

Pravidlá
Jednu bowlingovú hru tvorí desať častí (frame - frejm). V každom z prvých deviatich frejmov má hráč dva hody, ak nie je dosiahnutý strajk. V desiatom frejme má hráč k dispozícii tri hody, ak dosiahne strajk alebo dohodenia (spare). Každý Frejm musí byť vykonaný podľa týchto pravidiel.
S výnimkou strike sa počet kolkov zhodených prvým hodom zapíše do štvorčeka v hornom ľavom rohu príslušnom frejme a počet kolkov zhodených druhým hodom je zaznamenaný do štvorčeka v rohu pravom. Ak nie je druhým hodom zhodená žiadna zo zostávajúcich stojacich kolkov, vo výsledkovej tabuľke sa vyznačí. Súčet obidvoch hodov v frejme sa okamžite zaznamená.
Používané pojmy
Nedohodenie
Keď hráč nedokáže zhodiť všetkých desať kolkov dvoma hodmi v frejme, je mu započítané nedohodenie.
Dohodenie (Spare)
Dohodenie sa dosiahne, keď kolky, nezhodené prvým hodom, sú všetky zhodené druhým hodom frejmu. Označí sa ako (/) do štvorčeka v pravom hornom rohu príslušného frejmu. Súčet pre dohodenie je 10 + počet kolkov zhodených v budúcom vypustení.
Strike - strajk
Strajk je dosiahnutý, keď celá zostava kolkov (všetkých desať) je zhodených prvým vypustením vo frejme. Zapíše sa ako 'X' do štvorčeka v ľavom hornom rohu príslušného frejmu. V prípade dosiahnutého strajku sa započítava 10 + počet kolkov zhodených hráčom v nasledujúcich dvoch vypusteniach.
Double - dabl
Ako double sa označujú dva strajky dosiahnuté bezprostredne po sebe. Súčet pre prvý strajk je 20 + počet kolkov zhodených prvým hodom nasledujúcom po druhom strajku.
Triple - triple
Ako triple sa označujú tri po sebe nasledujúce strajky. Súčet pre prvý strajk je 30. Na dosiahnutie maximálneho skóre 300 musí hráč dosiahnuť dvanásť strajkov v rade.
Split
Splitom označujeme takú zostavu stojacich kolkov po prvom hode frejmu, kedy bola porazená kolka č.1 a pritom: 1. Najmenej jedna kolka chýba (bola zhodená) medzi dvoma alebo viacerými stojacimi kolkami, napr.7-9 alebo 3-10. 2. Najmenej jedna kolka chýba (bola zhodená) pred dvoma alebo viacerými stojacimi kolkami v rade, napr 5-6. Split sa obyčajne označuje S.
Spôsob hry
Majstrovské súťaže družstiev sa hrajú na dvoch bezprostredne susediacich dráhach (páru). Členovia súťažných tímov, trojíc, dvojíc a jednotlivci hrajú v rovnakom poradí striedavo. jeden frame na jednej a ďalšie na druhej dráhe, kým sa neodohrá päť frejmov na každej z nich, ak nestanový rozpis inak. Turnaje sa hrajú podľa príslušných rozpisov turnaja.
 
Novinky
17/12 2020
Prevádzka ZATVORENÁ.
07/08 2020
Dňa 8.8.2020 /Sobota/ máme ZATVORENÉ.
23/07 2020
Dnes sme pre vás sprevádzkovali aj dráhu č.2 TEŠÍME SA NA VÁS
... všetky novinky
Otváracia doba
PO a ŠTV: ZATVORENÉ
UT/ST/PI/NE: 16:30 - 22:00 / SO: 16:30 - 23:00
Hotline
0918 827 271
Občianske združenie Bowlingový klub Strečno, Školská 765/52 - telocvičňa, 013 24 Strečno
2009 © Bowlingstrecno.sk    Created by ITconsulting