BAR

Cateringové služby vrámci spoločenských podujatí na vyžiadanie. Stála ponuka donášky z lokálnych reštaurácií.