Prevádzkový poriadok

Prevadzkový poriadok bowlingu Strečno.
1. Hráči sú povinní sa riadiť týmto prevádzkovým poriadkom, rešpektovať požiarne a poplachové smernice a pokyny personálu. V prevádzke je prísny zákaz fajčenia!
2. Hráč je povinný dostaviť sa min. 5 minút pred začatím hry k personálu bowlingu. Pokiaľ sa hráč nedostaví alebo nedá správu, že sa oneskorí, má obsluha bowlingu právo dráhu(y) obsadiť ďalším záujemcom.
3. Pri neskoršom príchode na objednanú hru nevzniká hráčovi nárok na zľavu a obsluha je oprávnená účtovať hru v plnej výške podľa objednávky.
4. Do hracieho bowlingového priestoru je povolený vstup iba osobám v bowlingovej obuvi. Hráči ktorí ju nevlastnia musia si ju zapožičať. Používanie zapožičanej obuvi „na boso“ je z hygienických dôvodov zakázané. Ponožky je možné zakúpiť u obsluhy.
5. Zjavne podnapitým osobám alebo osobám pod vplyvom návykových a psychotropných látok je vstup do bowlingového priestoru a na hracie dráhy prísne zakázaný. Obsluha má právo tieto osoby vykázať z bowlingového priestoru.
6. Pokiaľ nastane na hracom zariadení závada, sú hráči povinní bezodkladne prerušiť hru a závadu nahlásiť obsluhe.
7. Obsluha je oprávnená ukončiť hru po uplynutí vopred dohodnutej doby bez ohľadu na stav rozohranosti hry.
8. Ukončenie hry je nutné oznámit obsluhe, na základe odohraného času bude vystavený účet.
9. V prípade poškodenia dráhy alebo zariadenia bowlingu má prevádzkovateľ právo na náhradu spôsobenej škody.
10. Pokiaľ návštevník poruší zásady stanovené v tomto poriadku, je personál oprávnený ukončiť hru a vykázať ho z bowlingového priestoru.

Hráčom je zakázané:

• hádzať bowlingovú guľu na dráhu, pokiaľ nie je dráha uvedená do prevádzky
• pokračovať v hre, pokiaľ sa nevracajú gule alebo pokiaľ nie sú kolky stabilne postavené v hracom poli
• vstupovať do priestoru dráhy s nápojmi a jedlom
• vstupovať na rozbeh bowlingovej dráhy v nevhodnej obuvy alebo na „boso“
• odchádzať v zapožičanej obuvy mimo bowlingového priestoru (okrem WC)
• ohrozovať a obmedzovať nevhodným správaním hru ostatných hráčov
• svojvoľne vstupovať do strojovne bowlingu

BODOVANIE

Body za vás počíta počítač a tak vašou jedinou starosťou je sústredenie sa na hod.

Hrá sa na 10 kôl a v každom máte 2 pokusy na zhodenie všetkých desiatich kolkov. 

Za každú zhodenú kolku sa pripočítava jeden bod.

Maximálny počet bodov za hru je 300 – ak zhodíte dvanásťkrát za sebou všetky kolky na prvý pokus.

Keď sa vám podarí zhodiť všetkých 10 kolkov na prvý pokus, ide o strike a k 10 bodom v tomto kole sa vám pripočítajú ešte ďalšie body z nasledujúcich dvoch hodov. V prípade, že zhodíte všetky kolky počas dvoch hodov (spare), pripočítajú sa vám ku skóre body z nasledujúceho hodu.                    Keď v poslednom kole hodíte strike, máte ešte ďalšie 2 hody navyše, po spare máte jeden hod navyše.

Príklad:

  1. kolo, 1. guľa: 10
  2. kolo, 1. guľa: 10
  3. kolo, 1. guľa: 10
  4. kolo, 1. guľa: 3
  5. kolo, 2. guľa: 6

Za prvé kolo získa 30, za 2. 23, za 3. 19 a za 4. 9 bodov, spolu 81 bodov